Webpadopdrachten De Kluft
 
(Advertentie)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie)

Blad om je antwoorden op te schrijven kun je hierboven vinden. (Klik op het plaatje), 
1e link: verwerkingsblad).

 • Het document openen met Word.
 • Als je klaar bent uitprinten.
 • Het document eventueel opslaan in je eigen map.
 • Je kunt het blad ook eerst uitprinten en de antwoorden erbij schrijven.


(Vraag aan je leerkracht wat je moet doen).

[tekst Jack Nowee]

Opdracht 1

Het ontstaan van het Christendom

In acht boeken wordt verteld hoe het Christendom is ontstaan. Lees de boeken en geef antwoord op de volgende vragen.

 

 • Wanneer is het Christendom onstaan?
 • Wat stuurde God om de mensen kracht en steun te geven?
 • Wat was de taak van de volgelingen?
 • Hoe werden de volgelingen genoemd?
 • Wat was de naam van de Christelijke stad?
 • Het grote Schisma leidde tot een verdeling tussen de Latijns sprekende en Grieks sprekende Christenen.
 • Hoe werden deze twee groepen genoemd?
 • Hoe werden de volgelingen van Maarten Luther genoemd?
 • Hoe kwam het Christendom in de rest van de wereld?
 • Wat doen zendelingen of missionarissen?
 • Welke wet gaf Jezus aan zijn volgelingen mee?
 • Wat wordt bedoeld met 'ontkerkelijking'?

 

 

(Advertentie)

Opdracht 2

Muur des Tijds

Nadat je de 8 boeken hebt gelezen over het ontstaan van het Christendom kun je de Muur des Tijds bekijken.

 

Kies 5 verschillende jaartallen uit en lees wat er gebeurde. Schrijf de jaartallen op en schrijf de gebeurtenis in het kort op.

Opdracht 3

De Schepping

 

Christenen geloven dat God de hemel en aarde gemaakt heeft. Dat wordt de schepping genoemd. Bekijk de animatie over de schepping.

 • Wat zei God over de zevende dag?
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie)

Opdracht 4

Wie is Jezus Christus

 

Christenen geloven in Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God. Lees het deel van het stripverhaal dat gaat over de geboorte van Jezus Christus.

Lees het verhaal tot en met bladzijde 23

 

 • In welke plaats is Jezus geboren?
 • Hoe heetten de ouders van Jezus?
 • Wat betekent de naam 'Jezus'?
 • Waarom kon Simeon nu sterven?
 • Welke drie cadeaus gaven de Wijzen uit het Oosten?

 

(Advertentie)

Opdracht 5

Leefregels

 

Iedere Godsdienst kent zogenaamde leefregels. Deze regels vertellen wat goed is en wat slecht.

Bekijk het filmpje over de leefregels.

 • Hoe heten deze leefregels bij de Christenen?
 • Wat zijn de twee belangrijke regels volgens Jezus?

Opdracht 6

Het boek van de Christenen

 

Ieder geloof heeft een eigen heilig boek, dus ook het Christendom. Dit boek heet de Bijbel. Lees en bekijk het boek.

 

 • Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?
 • Hoe heten deze delen?
 • In welke talen zijn deze delen oorspronkelijk geschreven?
 • Wat betekent het woord testament?
 • Waar gaat het eerste deel over?
 • Waar gaat het tweede deel over?

Opdracht 7

De Kerk

 

Christenen bezoeken 's zondags de kerk. Jij kunt ook een kerk bezoeken.

Als je in de kerk bent aangekomen, kun je met de muis over de foto bewegen.

Ga naar 'bidden en zingen'.

 • Met welk woord eindigt een gebed altijd?
 • In een kerk wordt ook gezongen. Hoe worden deze liederen/liedjes genoemd?

Ga hierna naar 'preekstoel'.

 • Wie staat er op de preekstoel?
 • Wat is een preek?

Als je vragen hebt beantwoord, bekijk dan ook even het filmpje.

Opdracht 8

Kathedralen

 

Kathedralen zijn grote kerken die bij het katholieke geloof horen.

 

 • Wie is de baas van de katholieke kerk?
 • Door wie wordt de paus geholpen?
 • In welke periode werden veel kathedralen gebouwd?
 • In welke vorm is een kathedraal gebouwd?
 • Hoe worden de drie 'onderdelen'van de kathedraal genoemd?

Als je vragen hebt beantwoord, bekijk dan ook even het filmpje.

Opdracht 9

De Feesten

 

Zoals ieder ander geloof kent ook het Christendom een aantal feesten.

Je ziet op de website 5 kaarsen. Als je op een kaars klikt, krijg je informatie over een feest.

Kaars 1

 • Hoe heet dit feest?
 • Wat wordt bedoeld met 'advent'
 • Waarom geven de Christenen elkaar cadeaus met dit feest?
 • ?

Kaars 2

 • Hoe heet dit feest?
 • Wat herdenken Christenen op deze dag?
 • Waarom is Jezus gestorven volgens de Christenen?
 • ?

Kaars 3

 • Hoe heet dit belangrijkste feest?
 • Wat wordt er gevierd?
 • Waarom worden er met dit feest eieren gegeten?
 • ?

Kaars 4

 • Hoe heet deze dag?
 • Wat gebeurde er op deze dag?
 • ?

Kaars 5

 • Hoe wordt dit feest genoemd?
 • Wat gebeurde er op deze dag?

 

Als je de vragen hebt beantwoord, bekijk dan hier het filmpje van het paasfeest.

 

(Advertentie)
Sommenmaker.nl
Werkbladen vermenigvuldigen, tafels, optellen, aftrekken en delen. Ook cijferen en negatieve getallen.
(Advertentie)

 

In dit webpad ga je vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.

Om de antwoorden te vinden zul je verschillende websites bezoeken.
Deze sites kun je vinden in de 3e kolom in het blauwe vak.

Soms moet je een stukje lezen, een filmpje bekijken, of ergens naar luisteren.
Doe dit zo goed mogelijk!

Doe dit ook eerst, vóórdat je een antwoord wilt gaan opschrijven.

(Je hoeft dan niet meteen hulp te vragen)

Schrijf de antwoorden in het Worddocument (verwerkingsblad) dat je in de 1e kolom kunt vinden (bijna bovenaan) , of bij de laatste link in het blauwe vak hieronder.

Na de gewone vragen staan ook nog een aantal "doe-opdrachten".
Deze opdrachten kun je alleen of samen uitvoeren.
Aan het eind van het webpad, of misschien mag het wel tussendoor.
Vraag aan je meester of juf wat je mag doen.

[tekst Jack Nowee]

Veel succes met dit webpad!


juf Edith Gerssen

Dit webpad is gemaakt naar het ontwerp van Jack Nowee.